Hyvää Turun päivää – yhteistyöllä paremmat palvelut koko kaupunkiseudulle

 Hyvää Turun päivää – yhteistyöllä paremmat palvelut koko kaupunkiseudulle

Turku on ylittänyt 200 000 asukkaan rajapyykin tänä vuonna. Koko kaupunkiseudulla meitä on jo yli 340 000. Tämä jälkimmäinen luku on merkityksellinen, sillä ihmiset eivät elämässään tunnista kuntarajoja – työssäkäynti, asiointi ja vapaa-ajan menot onnistuvat kaupunkiseudun sisällä.   Väitän, että seudullisen ajattelun ja yhteistyöhön tähtäävän asenteen lisääminen on Turun ja ympäristökuntien yhteinen etu ja tulevaisuuden menestystekijä.  …

Aikuiskoulutustukea pitää kehittää lakkauttamisen sijaan

Aikuiskoulutustukea pitää kehittää lakkauttamisen sijaan

Julkaistu Turun Sanomissa 20.9.2023 Uudessa hallitusohjelmassa panostetaan vahvasti resursseja koulutuksen osalta etenkin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Tämä suunta on oikea. Kokoomus on kuitenkin jo pitkään korostanut jatkuvan oppimisen tärkeyttä. Riittävä koulutustaso ja osaaminen vahvistavat yksilön hyvinvointia ja työllistymistä tuoden siten perusturvaa elämään. Uudessa hallitusohjelmassa esitetään työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen lakkauttamista elokuun 2024 alusta alkaen. Sitä on perusteltu erityisesti…

Anna-Leena Yli-Jama: Viljelijät tekevät jo toimia Saaristomeren suojelemiseksi, mutta miksi se ei näy mittauksissa?

Anna-Leena Yli-Jama: Viljelijät tekevät jo toimia Saaristomeren suojelemiseksi, mutta miksi se ei näy mittauksissa?

Julkaistu Turun Sanomissa 25.2.2023 Eduskuntavaalit lähestyvät, kampanjointi tiivistyy ja myös vaalikoneet aukeavat. Tein ensimmäisten joukossa Turun Sanomien vaalikoneen. Kysymyspatteriston kysymys 25 ”Saaristomeren suojelemiseksi on otettava käyttöön tarvittaessa maatalouteen kohdistuvat sanktiot, jotta ravinnekuormitus vähenee” herätti minulle lisäkysymyksiä, kuten vaalikoneen kuuluukin. Jäin ihmettelemään, oliko tässä a) knoppikysymys ehdokkaille maataloudesta, b) tehty liian vähän aiheesta taustaselvitystä vai c) jotain…

Anu Aaltonen: Ylitöille verohelpotus

Anu Aaltonen: Ylitöille verohelpotus

Julkaistu Salon Seudun Sanomissa 21.3.2023 Suomessa on työvoimapula, jonka ratkaisemiseen tarvitaan monia erilaisia keinoja. Pula osaavasta työvoimasta on jo yritysten kasvun este. Vanhus- ja terveyspalvelut ovat kriisissä hoitajapulan takia. Lisää työllisiä haetaan muun muassa koulutuksen avulla, kannustinloukkuja purkamalla ja sujuvoittamalla työperäistä maahanmuuttoa. Nämä kaikki ovat tarpeen vaikeassa työvoimatilanteessamme. Niiden lisäksi etuus- ja verojärjestelmämme pitäisi palkita…

Demokratia ei ole itsestäänselvyys

Demokratia ei ole itsestäänselvyys

Demokratia kohtaa haasteita niin maailmalla kuin Euroopassakin. Katse kääntyy ennen kaikkea kohti Ukrainaa, jota ravisuttelee Venäjän raaka hyökkäyssota. Ukrainan rohkea kansa on kuitenkin osoittanut poikkeuksellista tahtoa ja sitoutumista läntisten arvojen puolustamiseen.   Kuten näemme demokratia ei ole itsestäänselvyys, vaan sen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii jatkuvia toimenpiteitä. Siksi YK:n yleiskokouksen julistamaa Kansainvälistä demokratian päivää vietetään vuosittain syyskuun…

Hallitus parantaa opiskelijoiden toimeentuloa

Hallitus parantaa opiskelijoiden toimeentuloa

Julkaistu Turun Sanomissa 28.9.2023 Korjaan muutaman virheen lauantaina 23.9. julkaistusta mielipidetekstistä ”Kokoomus petti taas opiskelijoille antamansa koulutuslupauksen”. Hallitus tosiasiassa tuo lisää rahaa korkeakouluille. Toisin kuin muille ryhmille, opiskelijoille leikkaukset kompensoidaan ja ylikin. Turussa yksin asuvalla opiskelijalla on tällä hetkellä käytettävissään lähes 1300 euroa kuussa. Tämä summa koostuu 279 euron opintorahasta, 357 euron yleisestä asumistuesta ja…

Jonna Motturi Varsinais-Suomen Kokoomuksen viestintäsuunnittelijaksi

Jonna Motturi Varsinais-Suomen Kokoomuksen viestintäsuunnittelijaksi

TIEDOTE 9.2.2023 Julkaisuvapaa heti Turkulainen valtiotieteiden ylioppilas Jonna Motturi on valittu Varsinais-Suomen Kokoomuksen viestintäsuunnittelijaksi. Motturi aloitti työssään tammikuun lopussa ja hänen työtehtäviinsä kuuluu Varsinais-Suomen Kokoomuksen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen viestinnän suunnittelu ja toteutus. Lisäksi Motturi toimii kokoomuksen Turun valtuustoryhmän ja Turun Kokoomuksen sihteerinä. Aiemmin Motturi on työskennellyt Lastenliiton piirikoordinaattorina Varsinais-Suomessa sekä toiminut erilaisissa Turun yliopiston ylioppilaskunnan…

Kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä: Saaristomeren pelastamiselle kaivattu lisärahoitus

Kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä: Saaristomeren pelastamiselle kaivattu lisärahoitus

Hallitus päätti budjettiriihessään panostaa Saaristomeriohjelmaan, jolla vauhditetaan esimerkiksi hiilensidontaa, ravinteiden poistoa vesistöistä, sekä ravinnekierron prosesseja. Saaristomeren tilan parantaminen on alun perinkin huomioitu vahvasti hallituksen ohjelmassa. Hallitusohjelman Saaristomeri-kirjaus on historiallinen, sillä sellaista ei aiempien hallitusten ohjelmista löydy. Tavoitteena on saada merialue pois Itämeren suojelukomission HELCOMin pahimpien kuormittajien Hot Spot -listalta. ”Saaristomeren tila on tiedossa ja Suomessa…

Korkeakouluopiskelijat eivät ole sorrettu ihmisryhmä, vaan tulevaisuuden hyväosaisia

Korkeakouluopiskelijat eivät ole sorrettu ihmisryhmä, vaan tulevaisuuden hyväosaisia

Julkaistu Turun Sanomissa 22.9.2023 Korkeakoulutus on yhteiskunnan sivistyksen kulmakivi ja tärkeä voimavara. Ihmisten korkeakouluttautuminen on välttämättömyys uusien innovaatioiden ja laadukkaan tutkimuksen luomiseksi sekä näin ollen myös talouskasvun ja kilpailukykyisen yhteiskunnan takaamiseksi. Viime vuosina on väläytelty 50 prosentin korkeakoulutusastetta ikäluokasta, joka tarkoittaa luonnollisesti sitä, että joka toinen henkilö päätyy suorittamaan joko ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Aloituspaikkoja korkeakouluissa…

Laadukas varhaiskasvatus on tärkeä tulevaisuusinvestointi

Laadukas varhaiskasvatus on tärkeä tulevaisuusinvestointi

Varhaiskasvatus on lapsiperheille arjen tärkeimpiä lähipalveluja. Laadukas varhaiskasvatus tasaa sosioekonomisia eroja tehokkaasti ja mahdollistaa vanhempien osallistumisen työmarkkinoille täysipainoisesti. Lapsille varhaiskasvatuksessa luodaan pohja myöhemmälle oppimiselle, kehitetään hauskalla tavalla tarpeellisia taitoja ja opetellaan kaverisuhteiden luomista ja ylläpitoa. Varhaiskasvatuksen kriisistä puhutaan paljon etenkin pk-seudulla ja henkilöstöpula onkin akuutti tosiasia. Pitää kuitenkin muistaa, että valtaosassa kuntia ja kaupunginosia tilanne…

Sisällön loppu

Sisällön loppu