Aikuiskoulutustukea pitää kehittää lakkauttamisen sijaan

Aikuiskoulutustukea pitää kehittää lakkauttamisen sijaan

Julkaistu Turun Sanomissa 20.9.2023 Uudessa hallitusohjelmassa panostetaan vahvasti resursseja koulutuksen osalta etenkin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Tämä suunta on oikea. Kokoomus on kuitenkin jo pitkään korostanut jatkuvan oppimisen tärkeyttä. Riittävä koulutustaso ja osaaminen vahvistavat yksilön hyvinvointia ja työllistymistä tuoden siten perusturvaa elämään. Uudessa hallitusohjelmassa esitetään työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen lakkauttamista elokuun 2024 alusta alkaen. Sitä on perusteltu erityisesti…

Euroopan on vahvistettava Natoa myös ilman Yhdysvaltoja

Euroopan on vahvistettava Natoa myös ilman Yhdysvaltoja

Julkaistu Turun Sanomissa 29.1.2024 Mantieteelle emme voi mitään. Naton itäisimpänä ja pisimmän rajan Venäjän kanssa omaavana tuoreena jäsenenä puolustusliiton luoma turva on Suomelle olennaisen tärkeä turvallisuustekijä. Naton aikaansaama vaikutus on maamme turvallisuudelle ja vakaudelle kriittinen. Me tarvitsemme vahvaa Natoa. Amerikan Yhdysvalloissa on käynnissä presidentinvaalien esivaalit. Maan poliittinen tilanne on räjähdysherkkä ja erimielisyyksien määrä on lisääntynyt sellaiselle…

Hallitus parantaa opiskelijoiden toimeentuloa

Hallitus parantaa opiskelijoiden toimeentuloa

Julkaistu Turun Sanomissa 28.9.2023 Korjaan muutaman virheen lauantaina 23.9. julkaistusta mielipidetekstistä ”Kokoomus petti taas opiskelijoille antamansa koulutuslupauksen”. Hallitus tosiasiassa tuo lisää rahaa korkeakouluille. Toisin kuin muille ryhmille, opiskelijoille leikkaukset kompensoidaan ja ylikin. Turussa yksin asuvalla opiskelijalla on tällä hetkellä käytettävissään lähes 1300 euroa kuussa. Tämä summa koostuu 279 euron opintorahasta, 357 euron yleisestä asumistuesta ja…

Hedelmöityshoidot on palautettava Kela-korvausten piiriin

Hedelmöityshoidot on palautettava Kela-korvausten piiriin

Julkaistu Turun Sanomissa 24.10.2023 Suomessa syntyy vähemmän lapsia kuin koskaan aiemmin. Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku kiihdyttää muutenkin nopeaa väestön ikääntymistä. Suomi on jäänyt syntyvyydessä jo huomattavasti jälkeen muista Pohjoismaista ja maamme kuuluu maailman ikääntyneimpiin. Syntyvyyden lasku ja väestörakenteen muutos aiheuttavat haasteita hyvinvointivaltion rakenteille ja palveluiden rahoitukselle. Yhteiskunnan sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä koetellaan. Tahaton lapsettomuus koskettaa…

Heikki Pälve: Kupittaan Kärjen toteutuksen on oltava silmiä hivelevä

Heikki Pälve: Kupittaan Kärjen toteutuksen on oltava silmiä hivelevä

Julkaistu Turun Sanomissa 11.2.2024 Kupittaan Kärki on Turun kunnianhimoinen kaupunkikehityshanke ja tulee muodostamaan uuden vilkkaan tiede- ja innovaatiokeskustan Turkuun. Sinne rakennetaan myös kodit 2600 asukkaalle ja työpaikkoja odotetaan jopa 13 000 ihmiselle. Rakennusalaa on suunniteltu 330 000 neliömetriä. Varsin nukkavieru Itäharjun pienteollisuusalue rakennetaan uusiksi ja siitä ovat onnistuneina esimerkkeinä jo Turku Energian ja Veritaksen toimitalot. Kaavoituksen ja…

Jaana Kiviluote: Oppiminen ja osaaminen nousuun

Jaana Kiviluote: Oppiminen ja osaaminen nousuun

Julkaistu Turun Sanomissa 3.3.2024 Suomessa on herännyt aiheellisesti huoli oppimistulosten ja osaamistason laskemisesta sekä koulutuksellisesta tasa-arvosta. Tätä osoittavat vuoden 2022 kansainvälisen Pisa-tutkimuksen tulokset sekä viestit eri alojen työnantajilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyön peruskoulun kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Työryhmään kuuluu tutkijoita sekä eri alojen koulutuskentän asiantuntijoita. Ratkaisuehdotuksia tulisi kysyä myös opettajilta ja oppilailta. Monet…

Kiviluote, Tolvanen ja Siimento: Hallitus turvaa lasten ja nuorten tulevaisuutta sopeuttamistoimista huolimatta

Kiviluote, Tolvanen ja Siimento: Hallitus turvaa lasten ja nuorten tulevaisuutta sopeuttamistoimista huolimatta

Julkaistu Turun Sanomissa 25.4.2024 Varsinais-Suomen Keskustanuoret esittivät mielipidekirjoituksessaan (TS 20.4.), että Suomen talouden vaikeudet maksatettaisiin lapsilla ja nuorilla. Tämä väittämä ei pidä paikkaansa. Haluamme tuoda esille perustelumme kirjoituksessa esitettyihin näkökohtiin. Suomen taloustilanne on vaikea ja Suomi on pahasti velkaantunut. Hallitusohjelman toimet ja kehysriihessä tehdyt lisäsopeutukset ovat välttämättömiä velkaantumiskehityksen tasaantumiseksi. Emmehän halua, että Suomi joutuu EU:n alijäämämenettelyyn? Emme, vaan…

Kokoomus ei hyväksy kunnallisveron kiristämistä

Monissa kunnissa puhutaan avoimesti kunnallisveron korotuksista. Kokoomus ei hyväksy näitä veronkiristysaikeita. Ahkerien työssäkäyvien ja eläkkeensä ansainneiden suomalaisten kukkarolle ei pidä käydä sen takia, että kunnat eivät saa talouttaan kuntoon. Kuntatalous on todella huonossa tilanteessa, ja sitä pitää tervehdyttää. Koronakriisissä voidaan tilapäisesti ottaa velkaa – mutta kuntatalouden haasteet ovat edessä myös kriisin jälkeen. Koronaa ei saa…

Korkeakouluopiskelijat eivät ole sorrettu ihmisryhmä, vaan tulevaisuuden hyväosaisia

Korkeakouluopiskelijat eivät ole sorrettu ihmisryhmä, vaan tulevaisuuden hyväosaisia

Julkaistu Turun Sanomissa 22.9.2023 Korkeakoulutus on yhteiskunnan sivistyksen kulmakivi ja tärkeä voimavara. Ihmisten korkeakouluttautuminen on välttämättömyys uusien innovaatioiden ja laadukkaan tutkimuksen luomiseksi sekä näin ollen myös talouskasvun ja kilpailukykyisen yhteiskunnan takaamiseksi. Viime vuosina on väläytelty 50 prosentin korkeakoulutusastetta ikäluokasta, joka tarkoittaa luonnollisesti sitä, että joka toinen henkilö päätyy suorittamaan joko ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Aloituspaikkoja korkeakouluissa…

Sisällön loppu

Sisällön loppu