Kokoomus luotti virkavalmisteluun 

Kokoomus luotti virkavalmisteluun 

Tiedote 15.11.2023 Julkaisuvapaa heti  Varsinais-Suomen aluevaltuusto päätti talouden tasapainottamisen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta. Kokoomus jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. – Me kokoomuksessa luotamme virkamiesten virkavastuulla tekemään valmisteluun, jonka puolesta äänestimme. Kannattamamme esitys perustui ministeriöstä annettuihin tietoihin ja lakiin. Äänestämällä virkamiesesityksen puolesta, halusimme varmistaa sen, ettei hyvinvointialueen lainanottovaltuuksia riskeerata, mikä toteutuessaan johtaisi koko toiminnan halvaantumiseen ensi vuonna. Samaan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu